Film: Valgus Koordis

Aitäh veel kord, Evelina, et kutsusid mind. Sa oled andekas turustaja (anna teada, kas ma kasutan seda sõna valesti–marketer?) Sa ikka tead, mis kellele meeldib.

Mulle väga meeldib vene-ameerika kirjanik Masha Gessen, kes kirjeldab, kuidas ta asend USA kultuuri väljas aitab tal aru saada USAst. Mulle meeldib ta teistel põhjustel, aga ikkagi see tunne on minu jaoks väga tuttav.

Vaadates Valgus Koordis’t eile Elektriteatris pidin ma selle üle naeratama, kuidas teised (peaaegu kõik eestlased olles) naersid, kui keegi filmis rääkis sellest, kuidas “kollektiviseerimine” aitab eesti põllurahvast, kuidas peavad kõik aitama ehitada Kolhoosi, kuidas Georg Ots õpib Stalini ja Lenini raamatuid (justkui nemad teadsid esimest asja põllumajandusest). Ma soovin tähelepanu juhtida olulisele vahele, sellepärast, et tänapäevased eestlased nii erinevad Paul Rungest pole.

Kolhoos tuleb Koordile sellepärast, et järgivad Koordilased Stalini, Lenini, ja kommunistliku partei nõuandeid. Filmi alguses on Koordi väga vaene, vanamoodne ja alaarenenud. Koordilased elavad möödanikus. Kündmine hobustega on veel väga raske. Näiteks näeme kuidas aitab Paul vanainimesel künda, isegi oma sõduri vormirõivastes, autasud rinnas. Ta jaksab, kui vanamees ei saa.

Pauli äia iseloomu muutus filmi läbi näitab seda edukäiku iseäranis hästi. Filmi alguses on see vanamees Pauli vastu ja pimesi vanade mõisnikkude pool. Kui näeb ta, kuidas juhib ta endine sõber rünnakut Pauli ja Aino vastu, tal on südame muutus ja ta õpib põllumajanduse uued vahendid ära. Põllumehed õpivad esiteks raamatust, vaid siis lähevad nad ise Kolhoosisse, Pauli sõja seltsimehe külla. Nad kuulevad Kolhoosis põllumajanduse õpetajalt, et “ei ole halba maad. On ainult halvad peremehed,” või midagi nii.

Kolhoosis näeme kuidas Paul võtab kätte seemneid. Teda nägime filmi alguses, tavaline muld käes olles. Filmi iva on siis see: ühiskonna probleeme lahendatakse intelligentsiga. Kui teatud probleem on olemas, siis tuleb selle peale mõelda, et leida lahenduse üles. Need, kes on seda probleemi õppinud, annavad kõigile lahenduse, mis leidsid nad oma asjatundlikkuse kaudu. Kui probleemid on ikka olemas, on olemas sellepärast, et vanamoodsad inimesed ei ole lahenduse vastu võtnud, aga ikka saab neid õpetada.

Mul on sõber eestis kes on Startupi loonud (nüüd olen tõeline eestlane). Huvitav on võrrelda kuidas see põllumajanduse Startup ennast kirjeldab:

“More than 60 people wake up every day with a deep feeling in their hearts. These are the people who are behind the eAgronom service every day. They are smart engineers and designers, farmers and scientists, advisors and trainers who have taken action to steer the world towards a better future. A future where every person on Earth could enjoy a healthy and affordable meal, and live in a clean environment. They dream of a world where farmers would be wealthy and happy, where there would be more time for family and decision making.

We aim to bring existing digital tools to every farmer on the planet in the simplest way possible. We know that farmers don’t earn equally compared to the effort they put in. We give crop producers more information about what is going on their fields to make better decisions for the next season. We know running a farm could be stressful. This is why we want to provide tools that give farm owners more time to be with their family, to learn and relax even during the harvesting time. We reduce stress that goes to following laws and regulations, making reports to government, and provide complex analysis tools from data farmer is already collecting.”

The Food and Agriculture Organization usub, et maailma põllud toodavad piisavaid kaloreid, et toita umbes 11 miljardit inimest igal aastal. Maailma rahvastik on vähem kui 8 miljardit inimest. See tähendab, et toodame toitu 3 miljardile inimesele, kes ei ole olemas. Järelikult tuleb küsida: kui tootma rohkem toitu ei pea, kust maailmast tekib nälg?

Ma saaksin rääkida edasi põllumajandusest või näiteks Amartya Sen’ist, aga see postitus on juba liiga pikk. Igaks juhuks minu iva on see: eestlastel on sama usk kui alati, või vähemalt kui Paul Rungel. Probleemid tekivad vigadest, ebamõistusest. On olemas korrektsed lahendused ja vahendid, kui ainult inimesed need ära õpiksid. Aga seda, et inimesed kunagi ei ole nõus isegi selles, mis on probleem ise, mis isegi tähendab “probleem,” eestlased tavaliselt ei usu. Probleem (põllumajanduse alaarendamine) on selge ja lahendus (kollektiviseerimine, industrialiseerimine, mingi äpp), on ka selge. Mis oli naljakas nendele elektriteatris oli ainult see, et sellised lahendused tuleksid kommunistlikult parteilt.

Nüüd tulevad sellised lahendused targadelt noortelt, kes tahavad maailma muuta. See on siis vahendi erinevus. Parem võib öelda, et see on allika erinevus ja mitte filosoofia erinevus. Tänapäevane edukäik tuleb erinevast allikast, aga on ise olemas.

Ma imestan, kas see on eesti maailma asendiga seotud. Kui maailm on pigem väärtuste igavene poliitiline konflikt ja kõigile sobivad lahendusi ei ole, kuidas pakkuksid eestlased midagi maailmale? Kuidas saaksid eestlased ennast õigustada? Progressi maailmas on jõud ise ebaoluline. Mis nali, et eestlased on pessimistlikud.

One thought on “Film: Valgus Koordis

 1. Kärdi parandused:

  Teinekord tähendab täiesti muu, teine kord. Kui on lihtsalt “jälle” vaja, selles mõttes, et sa teed midagi jälle, hiljemal hetkel, siis kasuta pigem “veel kord.”

  Eesti keeles ei saa otse tõlkida “know the first thing about.” Lause oleks parem nii: “…kuidas Georg Ots õpib Stalini ja Lenini raamatuid (justkui nemad üldse midagi põllumajandusest oleks teadnud).”

  Kui sa pead käänama või pöörama pealkirja, võib kindlasti käänata või pöörata pealkirja ennast, ikkagi võib ka öelda eriti esmakordsel mainimisel: vaadates filmi “Valgus Koordis.” Sel viisil on pealkiri ise muutumata. Seejärel võib kasutada näiteks: vaadates “Valgust Koordis.” Ometi on esimene viis lihtsam, kuna see väldib keerulisust.

  Sõduri vormirõivastes on kindlasti hea ja rõhutab kujutist, aga saab ka kasutada tavalist sõna “sõdurivorm.”

  Sõnajärg:

  “Kui näeb ta, kuidas juhib ta endine sõber rünnakut Pauli ja Aino vastu, tal on südame muutus ja ta õpib põllumajanduse uued vahendid ära.” See on juba keeruline lause, mil on teised probleemid ka. Ikkagi alustan rääkida ainult sõnajärjest.

  Kui ta näeb, kuidas ta endine sõber juhib rünnakut Pauli ja Aino vastu, on tal südame muutus ja õpib ta põllumajanduse uued vahendid ära.

  Mulle paistab et “kui” ei loe sõnajärjest rääkides, nii et fraasis “Kui ma näen…” on tegusõna IKKA teises asendis (ja mitte kolmandas) sellepärast, et “kui” selles arvestuses ei loe. See on vist ka tõsi teistest sidesõnadest, aga pean ma ikka seda uurima. (Isegi selles lauses aga-ga.)

  Lisaks sellele on probleem see, et lause on liiga keeruline. Parem oleks võib olla nii (Kärdi ettepanek):

  “Kui ta näeb, kuidas ta endine sõber Pauli ja Ainot ründab, otsustab ta põllumajanduse uued võtted ära õppida.”

  Mul on 3 asja sellest öelda.

  1. “ründab” ilmub viimases asendis omas fraasis sellepärast, et see fraas on kaudne küsimus. Ma väga tänan sind, vanakreeka keel. Sellepärast mõjutavad sõnajärje reeglid küsimusteks, kus tegusõnad ilmuvad väga tihti viimases asendis.

  2. Erinevus võtte ja vahendi vahel. Mõlemad tähendavad mõnes mõttes *kuidas* midagi teha, aga vahend on tavaliselt riist, seade, või vähemalt midagi füüsilist. Võte tähendab seda, mida ma mõtlesin: see mõtlemise või tegemise viis, kuidas keegi midagi teeb.

  3. “Change of heart” ei ole eestikeelne väljend.

  Kui sa õpid midagi ametlikult, sa pigem uurid.

  Kirjutamises saab kasutada täissihitiseks “mille”. Rääkidest ütlevad eestlased tavaliselt mis või mida, aga näiteks “lahendus, mille leidsid…”

  Komad:

  Eesti keeles kasutatakse komasid igal kohal, kus seejärel tuleb kõiksugune kõrvallause, küsisõna, või asesõna.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s